Όρος στο γλωσσάριο:

Κανόνες καταγωγής

Οι κανόνες καταγωγής είναι τα κριτήρια που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της εθνικής πηγής ενός προϊόντος. Η σημασία τους απορρέει από το γεγονός ότι οι δασμοί και οι περιορισμοί σε αρκετές περιπτώσεις εξαρτώνται από την πηγή των εισαγωγών. Οι κανόνες καταγωγής διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα και από εμπορική συμφωνία σε εμπορική συμφωνία. μολονότι η απαίτηση ουσιαστικής μετατροπής είναι καθολικά αναγνωρισμένη, ορισμένες χώρες ή εμπορικές συμφωνίες εφαρμόζουν το κριτήριο της αλλαγής δασμολογικής κατάταξης, άλλα το κριτήριο του ποσοστού κατ’ αξία και άλλα το κριτήριο της εργασίας μεταποίησης ή μεταποίησης.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις