Term i ordlistan:

Ursprungsregler

Ursprungsregler är de kriterier som krävs för att fastställa den nationella källan till en produkt. Deras betydelse beror på det faktum att tullar och begränsningar i flera fall är beroende av importkällan. Ursprungsreglerna skiljer sig mycket från land till land och från handelsavtal till handelsavtal. kravet på väsentlig omvandling är allmänt erkänt, vissa länder eller handelsavtal tillämpar kriteriet om ändring av klassificeringen enligt tulltaxan, medan andra tillämpar värdeprocentkriteriet och andra kriterier för tillverkning eller bearbetning.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar