Речник на термините:

Правила за произход

Правилата за произход са критериите, необходими за определяне на националния източник на даден продукт. Тяхното значение произтича от факта, че митата и ограниченията в няколко случая зависят от източника на вноса. Правилата за произход се различават значително между отделните държави и от търговското споразумение към търговското споразумение. въпреки че изискването за съществена трансформация е всеобщо признато, някои държави или търговски споразумения прилагат критерия за промяна на тарифното класиране, други — процентното адвалорно процентно съдържание, а при други — критерия за производство или преработка.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки