Glosārija termins:

Izcelsmes noteikumi

Izcelsmes noteikumi ir kritēriji, kas vajadzīgi, lai noteiktu ražojuma valsts izcelsmi. To nozīmīgums izriet no tā, ka vairākos gadījumos maksājumi un ierobežojumi ir atkarīgi no importa avota. Izcelsmes noteikumi dažādās valstīs un tirdzniecības nolīgumos ievērojami atšķiras. Lai gan prasība par būtisku pārveidi ir vispāratzīta, dažas valstis vai tirdzniecības nolīgumi piemēro tarifu klasifikācijas maiņas kritēriju, citas – procentuālās daļas kritēriju, bet citas – ražošanas vai pārstrādes darbības kritēriju.

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites