Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Termen din glosar:

Valoarea forfetară la import

În cazul în care aplicarea nivelului taxei din Tariful Vamal Comun depinde de prețul de intrare al transportului importat, veridicitatea prețului este verificată prin utilizarea unei valori forfetare la import calculate de Comisie, pe produs și pe produs, pe baza mediei ponderate a prețurilor pentru produs pe piețele de import reprezentative ale țărilor membre sau pe alte piețe, după caz.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante