Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term uit de woordenlijst:

Forfaitaire waarde bij invoer

Indien de toepassing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief afhankelijk is van de invoerprijs van de ingevoerde zending, wordt de echtheid van de prijs gecontroleerd aan de hand van een forfaitaire waarde bij invoer, die door de Commissie, per product en per oorsprong, wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de prijzen van het product op de representatieve invoermarkten van de lidstaten of op andere markten, indien van toepassing.

Deze pagina delen:

Snelle links