Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Izraz v glosarju:

Pavšalna uvozna vrednost

Če je uporaba skupne carinske stopnje za carino odvisna od vhodne cene uvožene pošiljke, se verodostojnost cene preveri z uporabo pavšalne uvozne vrednosti, ki jo izračuna Komisija, po proizvodu in po poreklu, na podlagi ponderiranega povprečja cen za proizvod na reprezentativnih uvoznih trgih držav članic ali na drugih trgih, kadar je to primerno.

Deli to stran:

Hitre povezave