Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Žodynėlio terminas:

Vienodo dydžio importo vertė

Jei Bendrojo muitų tarifo muito normos taikymas priklauso nuo importuojamos siuntos įvežimo kainos, kainos teisingumas tikrinamas taikant vienodo dydžio importo vertę, kurią pagal produktą ir kilmę apskaičiuoja Komisija, remdamasi produkto kainų valstybių narių tipinėse importo rinkose arba, jei reikia, kitose rinkose svertiniu vidurkiu.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos