Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term fra ordlisten:

Fast importværdi

Hvis anvendelsen af toldsatserne i den fælles toldtarif afhænger af indgangsprisen for det importerede parti, kontrolleres rigtigheden af denne pris ved hjælp af en fast importværdi, som beregnes af Kommissionen for hvert enkelt produkt og hvert oprindelsesland på grundlag af det vejede gennemsnit af priserne for varen på medlemsstaternes repræsentative importmarkeder eller på andre markeder, hvor det er relevant.

Del denne side:

Genveje