Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Pojem v slovníku:

Paušálna dovozná hodnota

Ak uplatňovanie colnej sadzby Spoločného colného sadzobníka závisí od vstupnej ceny dovážanej zásielky, skontroluje sa pravdivosť ceny použitím paušálnej dovoznej hodnoty, ktorú vypočítala Komisia podľa výrobku a podľa pôvodu na základe váženého priemeru cien za výrobok na reprezentatívnych dovozných trhoch členských štátov alebo prípadne na iných trhoch.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy