Cerințe privind produsele

Ce cerințe trebuie să îndeplinească țările pentru a se asigura că produsul meu respectă standardele de siguranță, sănătate și mediu?

Cerințele referitoare la produse se referă la condițiile esențiale pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru a intra pe o singură piață.

Normele tehnice definesc caracteristicile specifice pe care un produs ar trebui să le aibă, de exemplu în legătură cu

  • proiectare
  • etichetarea
  • marcarea;
  • domeniul ambalajelor
  • funcționalitate sau performanță

Există norme specifice pentru a se asigura că produsele sunt concepute pentru a proteja sănătatea umană, siguranța sau mediul.

Cerințele referitoare la produse pot acoperi

  • produsul în sine – de exemplu, inflamabilitate, proprietăți electrice sau igienă
  • procesul de fabricare a produsului
  • performanța produsului – de exemplu, eficiența sa energetică

În majoritatea cazurilor, reglementările definesc obiectivele dorite care trebuie atinse sau pericolele care trebuie abordate, dar nu specifică soluții tehnice.

Cerințele privind produsele variază semnificativ de la o țară la alta și de la un bloc comercial la altul. Respectarea de către comercianți a unor cerințe diferite pe piețe diferite poate fi costisitoare.

În cadrul acordurilor comerciale ale UE, normele și reglementările tehnice sunt adesea armonizate și se stabilește o cooperare între organismele de stabilire a standardelor, de testare, de certificare și de acreditare ale ambelor părți. Acest lucru permite întreprinderilor să vândă același produs sau același produs cu mai puține modificări pe ambele piețe. De asemenea, aceasta permite întreprinderilor mici, în special microîntreprinderilor, să concureze cu întreprinderile mai mari și să participe la lanțurile de aprovizionare internaționale și la comerțul electronic.

 

Pe piața UE, marcajul CE indică faptul că un produs îndeplinește toate cerințele de siguranță, sănătate și protecție a mediului pentru a fi vândut în întregul Spațiu Economic European (SEE).

Ca atare, trebuie să verificați cerințele privind produsele pentru fiecare regiune în care exportați.

Accesați Asistentul meu pentru comerț și lansați o căutare de produs pentru a găsi detaliile unui anumit produs.

De asemenea, puteți găsi o prezentare generală a cerințelor UE în materie de produse în secțiunea privind piața UE de pe acest site.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante