Termen din glosar:

Principiul teritorialității

Cerința ca mărfurile cu origine preferențială să fie produse pe teritoriul părților la un regim comercial preferențial, fără întrerupere (adică fără a părăsi teritoriul părții în cauză în cursul procesului de producție).

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante