Όρος στο γλωσσάριο:

Αρχή της εδαφικότητας

Απαίτηση για εμπορεύματα με προτιμησιακή καταγωγή που πρέπει να παράγονται στο έδαφος των μερών μιας προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας, χωρίς διακοπή (δηλαδή, να μην εξέρχονται από το έδαφος του εν λόγω μέρους κατά τη διαδικασία παραγωγής).

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις