Речник на термините:

Териториален принцип

Изискване за стоки с преференциален произход да бъдат произведени на територията на страните по споразумение за преференциална търговия без прекъсване (т.е. без да напускат територията на тази страна по време на производствения процес).

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки