Izraz v glosarju:

Načelo teritorialnosti

Zahteva, da se blago s preferencialnim poreklom proizvaja na ozemlju pogodbenic preferencialnega trgovinskega režima brez prekinitve (tj. ne zapusti ozemlja navedene pogodbenice med proizvodnim postopkom).

Deli to stran:

Hitre povezave