Term i ordlistan:

Territorialitetsprincipen

Krav på att varor med förmånsberättigande ursprung ska framställas inom parternas territorium av förmånshandelsordningar, utan något avbrott (dvs. inte lämna den berörda partens territorium under produktionsprocessen).

Dela sidan:

Genvägar