Glosārija termins:

Teritorialitātes princips

Prasība, ka preferenciālas izcelsmes precēm jābūt ražotām preferenciālas tirdzniecības režīma pušu teritorijā bez jebkādiem pārtraukumiem (t. i., ražošanas procesa laikā tās nedrīkst atstāt attiecīgās puses teritoriju).

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites