Pojem v slovníku:

Zásada teritoriality

Požiadavka na tovar s preferenčným pôvodom, ktorý sa má vyrábať v rámci územia zmluvných strán v rámci preferenčného obchodného režimu, bez akéhokoľvek prerušenia (t. j. bez opustenia územia tejto strany počas výrobného procesu).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy