Term fra ordlisten:

Territorialitetsprincippet

Krav om, at varer med præferenceoprindelse skal produceres på parternes territorium til præferencehandelsordninger uden afbrydelse (dvs. uden at forlade den pågældende parts område under produktionsprocessen).

Del denne side:

Genveje