Termen din glosar:

Cumulul diagonal

Prevederea, în cadrul unor acorduri încheiate între mai mult de două țări, care să le permită membrilor să utilizeze produsele originare din celelalte țări fără să își piardă caracterul originar.

Mărfurile fabricate din materiale originare într-o țară a ALS și prelucrate ulterior pot fi apoi exportate înapoi în oricare dintre țările membre care fac obiectul unui tratament preferențial. Fără cumul, numai intrările originare din țara exportatoare ar putea fi luate în considerare pentru obținerea caracterului originar.

Conținut conex:

Reguli de origine

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante