Sõnastiku mõiste:

Diagonaalne kumulatsioon

Rohkem kui kahe riigi vaheliste lepingute sätted, mis võimaldavad liikmetel kasutada teistest riikidest pärit tooteid, ilma et lõplik kaup kaotaks oma päritolustaatuse.

Tooteid, mis on valmistatud päritolustaatusega materjalidest ühes vabakaubanduslepingu sõlminud riigis ja mida töödeldakse edasi teises, võib seejärel eksportida mis tahes liikmesriiki sooduskohtlemise alusel. Ilma kumulatsioonita võib päritolustaatuse andmisel arvesse võtta ainult eksportivast riigist pärinevaid sisendeid.

Seonduv sisu:

Päritolueeskirjad;

Jagage seda lehte: