Term fra ordlisten:

Diagonal kumulation

Bestemmelser i aftaler mellem mere end to lande, som giver medlemmerne mulighed for at anvende varer med oprindelse i andre lande, uden at det endelige produkt mister sin oprindelsesstatus.

Varer, der er fremstillet på basis af materialer med oprindelsesstatus i et FTA-land og videreforarbejdes i et andet, kan derefter eksporteres til et af de lande, der er omfattet af præferencebehandling. Uden kumulation kunne kun råmaterialerne med oprindelse i eksportlandet medregnes i oprindelsesstatus.

Relateret indhold:

Oprindelsesregler

Del denne side: