Glosārija termins:

Diagonālā kumulācija

Noteikums saskaņā ar nolīgumiem starp vairāk nekā divām valstīm, kas ļauj dalībvalstīm izmantot citu valstu izcelsmes produktus, nezaudējot savu noteiktas izcelsmes statusu.

Preces, kas ražotas no noteiktas izcelsmes materiāliem vienā BTN valstī un pēc tam pārstrādātas citā, tad var eksportēt atpakaļ uz jebkuru dalībvalsti, piemērojot preferenciālu režīmu. Bez kumulācijas noteiktas izcelsmes statusā var ieskaitīt tikai tos izejmateriālus, kuru izcelsme ir eksportētājvalstī.

Saistītais saturs:

Izcelsmes noteikumi

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites