Όρος στο γλωσσάριο:

Διαγώνια σώρευση

Η οποία, στο πλαίσιο συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ περισσότερων από δύο χωρών, επιτρέπει στα μέλη να χρησιμοποιούν προϊόντα καταγωγής άλλων χωρών χωρίς να χάνει οριστικά τον χαρακτήρα καταγωγής.

Τα εμπορεύματα που παράγονται από καταγόμενες ύλες σε μία χώρα ΣΕΣ και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία σε άλλη, μπορούν στη συνέχεια να εξάγονται σε οποιαδήποτε από τις χώρες μέλη με προτιμησιακό καθεστώς. Χωρίς σώρευση μόνο οι εισροές που προέρχονται από τη χώρα εξαγωγής θα μπορούσαν να προσμετρηθούν στον χαρακτήρα καταγωγής.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις