Term i ordlistan:

Diagonal kumulation

Avtal mellan fler än två länder, som tillåter medlemmarna att använda produkter med ursprung i de andra länderna utan att ha förlorat sin ursprungsstatus.

Varor som framställts av ursprungsmaterial i ett land och som vidarebehandlats i ett annat kan sedan exporteras tillbaka till något av de länder som omfattas av förmånsbehandling. Utan kumulering skulle endast insatsvaror med ursprung i exportlandet kunna räknas in i ursprungsstatusen.

Relaterat innehåll:

Ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar