Речник на термините:

Диагонална кумулация

Разпоредби на споразумения между повече от две държави, които дават възможност на членовете да използват продукти с произход от трети страни, без да губят статута си на стоки с произход.

Стоки, произведени от материали с произход в една държава от ССТ и обработени допълнително в друга държава, могат след това да бъдат изнесени обратно в която и да е от държавите членки, които са обект на преференциално третиране. Без кумулация ресурсите с произход от държавата износител могат да бъдат включени като част от статута на произход.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки