Žodynėlio terminas:

Įstrižinė kumuliacija

Nuostata pagal daugiau nei dviejų šalių susitarimus, pagal kurią narės gali naudoti kitų šalių kilmės produktus neprarasdamos savo kilmės statuso.

Prekės, pagamintos iš vienos LPS šalies kilmės medžiagų ir toliau perdirbtos kitoje LPS šalyje, gali būti eksportuojamos atgal į bet kurią iš valstybių narių taikant lengvatinį režimą. Netaikant kumuliacijos, į kilmės statusą gali būti įskaičiuojamos tik eksportuojančios šalies kilmės žaliavos.

Susijęs turinys:

Kilmės taisyklės

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos