Pojem v slovníku:

Diagonálna kumulácia

Ustanovenia v rámci dohôd uzavretých medzi viac ako dvoma krajinami, ktoré umožňujú členom používať výrobky s pôvodom v ostatných krajinách bez konečného tovaru, ktorý stráca svoj štatút pôvodu.

Tovar vyrobený z pôvodných materiálov v jednej krajine dohody o voľnom obchode a ďalej spracovaný v inom štáte sa potom môže vyviezť naspäť do ktoréhokoľvek z členských krajín, na ktoré sa vzťahuje preferenčné zaobchádzanie. Bez kumulácie by sa vstupy pochádzajúce z vyvážajúcej krajiny mohli započítať do štatútu pôvodu.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy