Standardele și evaluarea conformității

Standardele și evaluarea conformității

Standardele și procedurile de evaluare a conformității, împreună cu reglementările tehnice, sunt trei factori care pot constitui bariere tehnice în calea comerțului.

În timp ce reglementările tehnice stabilesc cerințe obligatorii privind produsele, standardele conțin specificații tehnice detaliate voluntare și criterii pentru caracteristicile produselor care ajută producătorii să respecte cerințele obligatorii stabilite în reglementările tehnice.

Procedurile de evaluare a conformității sunt un instrument prin care se demonstrează că un produs respectă toate cerințele obligatorii relevante referitoare la produs. Evaluarea conformității de către o parte terță necesită o intervenție din partea unor organisme independente de evaluare a conformității sau a unor autorități publice și este, de obicei, necesară pentru produsele cu risc mediu spre ridicat. Atunci când este necesară o evaluare obligatorie a conformității de către o parte terță, acest lucru crește costurile de evaluare a conformității (costuri financiare și întârzieri în accesarea unei piețe). Acordurile bilaterale de recunoaștere reciprocă (ARR) privind evaluarea conformității au scopul de a reduce costurile de testare și certificare pe alte piețe care prevăd că fiecare parte acceptă rapoartele, certificatele și mărcile care sunt furnizate în țara parteneră în conformitate cu legislația celeilalte părți.

În perioada 10 martie – 24 aprilie 2022 a fost realizat un sondaj la nivelul UE privind evaluarea conformității. Sondajul a vizat întreprinderile din UE care fabrică sau vând produse industriale în afara UE, cu scopul de a spori gradul de conștientizare în rândul industriei UE cu privire la oportunitățile oferite de ARR și de a identifica provocările specifice cu care se confruntă industria UE în ceea ce privește evaluarea conformității pe piețele din afara UE. Descărcați rezultatele sondajului

În martie și aprilie 2023, Comisia Europeană, DG TRADE, a efectuat un alt sondaj privind evaluarea conformității, acordurile de recunoaștere reciprocă și evaluarea conformității. De data aceasta, accentul s-a pus pe organismele de evaluare a conformității ale UE, cu scopul de a identifica eventualele probleme care împiedică organismele de evaluare a conformității din UE să fie desemnate în cadrul unui ARR și de a înțelege ce ARR-uri suplimentare ar fi benefice din punctul de vedere al organismelor de evaluare a conformității din UE. Rezultatele acestui sondaj.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante