Termen din glosar:

Regula toleranței

Dispoziție care permite utilizarea unei cantități mici de materiale neoriginare în producția de bunuri, fără a afecta caracterul lor originar, atât timp cât aceasta nu depășește un anumit prag (stabilit, de obicei, la aproximativ 10 % sau 15 % din prețul franco fabrică sau cel franco fabrică sau cel franco fabrică, în funcție de regimul comercial preferențial). Cu toate acestea, în cazul în care regula specifică a produsului permite deja utilizarea unui procent de materiale neoriginare, toleranța nu poate fi utilizată pentru a depăși această sumă. Regula toleranței este cunoscută și sub denumirea de „de minimis”.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante