Όρος στο γλωσσάριο:

Κανόνας ανοχής

Η διάταξη που επιτρέπει τη χρήση μικρής ποσότητας μη καταγόμενων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των εμπορευμάτων χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας καταγωγής τους, στον βαθμό που δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο (συνήθως καθορίζεται σε περίπου 10 % ή 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου ή του βάρους του αγαθού, ανάλογα με την προτιμησιακή εμπορική ρύθμιση). Ωστόσο, εάν ο ειδικός κανόνας για τα προϊόντα επιτρέπει ήδη τη χρήση ποσοστού μη καταγόμενων υλών, η ανοχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Ο κανόνας ανοχής είναι επίσης γνωστός ως «de minimis».

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις