Όρος στο γλωσσάριο:

Κανόνας ανοχής

Η διάταξη που επιτρέπει τη χρήση μικρής ποσότητας μη καταγόμενων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή των εμπορευμάτων χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας καταγωγής τους, στον βαθμό που δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο (συνήθως καθορίζεται σε περίπου 10 % ή 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου ή του βάρους του αγαθού, ανάλογα με την προτιμησιακή εμπορική ρύθμιση). Ωστόσο, εάν ο ειδικός κανόνας για τα προϊόντα επιτρέπει ήδη τη χρήση ποσοστού μη καταγόμενων υλών, η ανοχή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση του εν λόγω ποσού. Ο κανόνας ανοχής είναι επίσης γνωστός ως «de minimis».

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;