Pojem v slovníku:

Pravidlo tolerancie

Ustanovenie, ktorým sa umožňuje použitie malého množstva nepôvodných materiálov pri výrobe tovaru bez toho, aby to malo vplyv na ich štatút pôvodu, pokiaľ neprekračuje určitú prahovú hodnotu (zvyčajne sa stanovuje na úrovni približne 10 % alebo 15 % ceny alebo hmotnosti tovaru v bývalom pracovnom pomere v závislosti od preferenčného obchodného režimu). Ak však už osobitné pravidlo pre výrobky umožňuje použitie percentuálneho podielu nepôvodných materiálov, nemožno túto odchýlku použiť na prekročenie tejto sumy. Pravidlo tolerancie je známe aj ako „de minimis“.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy