Term fra ordlisten:

Toleranceregel

Bestemmelse, der tillader en lille mængde materialer uden oprindelsesstatus, der skal anvendes i fremstillingen af varer, uden at det påvirker deres oprindelsesstatus, så længe det ikke overstiger en vis tærskel (som normalt fastsættes til ca. 10 % eller 15 % af varens pris ab fabrik eller varens vægt, afhængigt af præferencehandelsordningerne). Hvis den produktspecifikke regel imidlertid allerede tillader anvendelse af en procentdel materialer uden oprindelsesstatus, kan tolerancen ikke overstige dette beløb. Tolerancereglen kaldes også "de minimis".

Del denne side: