Sõnastiku mõiste:

Lubatud hälbe reegel

Säte, mis võimaldab kaupade tootmisel kasutada väikeses koguses päritolustaatuseta materjale, ilma et see mõjutaks nende päritolustaatust, kui see ei ületa teatavat künnist (tavaliselt ligikaudu 10 % või 15 % kauba tehasehinnast või -kaalust, olenevalt kauplemise sooduskorrast). Kui aga tootepõhise reegliga on juba lubatud kasutada teatavat protsenti päritolustaatuseta materjalidest, ei tohi lubatud hälvet kasutada selle koguse ületamiseks. Lubatud hälbe reeglit tuntakse ka kui de minimis reeglit.

Jagage seda lehte: