Term i ordlistan:

Toleransregeln

Bestämmelse som tillåter att en liten mängd icke-ursprungsmaterial används i tillverkningen av varorna utan att deras ursprungsstatus påverkas, förutsatt att den inte överstiger ett visst tröskelvärde (vanligen fastställt till cirka 10 % eller 15 % av priset fritt fabrik eller vikten av varan, beroende på förmånsordningen). Om den produktspecifika regeln emellertid redan tillåter användning av en procentandel av icke-ursprungsmaterial, kan toleransen inte användas för att överskrida detta belopp. Toleransregeln kallas även för ”de minimis”.

Dela sidan:

Genvägar