Glosārija termins:

Pielaides noteikums

Noteikums, kas ļauj preču ražošanā izmantot nelielu daudzumu nenoteiktas izcelsmes materiālu, neietekmējot to noteiktas izcelsmes statusu, ja vien tas nepārsniedz noteiktu robežvērtību (parasti nosaka aptuveni 10 % vai 15 % apmērā no preces ražotāja cenas vai svara atkarībā no preferenciālā tirdzniecības režīma). Tomēr, ja konkrētam ražojumam piemērojamajā noteikumā jau ir atļauts izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālu procentuālo daudzumu, pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu minēto daudzumu. Pielaides noteikums ir pazīstams arī kā “de minimis”.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites