Term uit de woordenlijst:

Tolerantieregel

Bepaling op grond waarvan een kleine hoeveelheid niet van oorsprong zijnde materialen kan worden gebruikt bij de vervaardiging van de goederen zonder dat de oorsprong ervan wordt aangetast, voor zover het niet hoger is dan een bepaalde drempel (gewoonlijk vastgesteld op ongeveer 10 % of 15 % van de prijs af fabriek of het gewicht van het goed, afhankelijk van de preferentiële handelsregeling). Indien de productspecifieke regeling het gebruik van een percentage van niet van oorsprong zijnde materialen reeds toestaat, kan de tolerantie echter niet worden gebruikt om dat bedrag te overschrijden. De tolerantieregel wordt ook wel „de minimis” genoemd.

Deze pagina delen:

Snelle links