Examinarea investițiilor străine directe

Cadrul european pentru examinarea investițiilor străine directe (ISD) va permite statelor membre ale UE și Comisiei să coopereze și să facă schimb de informații privind investițiile din țări terțe care pot afecta securitatea sau ordinea publică în UE.

Regulamentul de stabilire a unui cadru UE de examinare a ISD a intrat în vigoare la 10 aprilie 2019, iar mecanismul său de cooperare se va aplica de la 11 octombrie 2020.

Regulamentul vine în completarea cadrului general al politicii de investiții a UE, asigurând faptul că deschiderea UE față de ISD este contrabalansată de un control adecvat al amenințărilor potențiale.

Mai multe informații cu privire la examinarea ISD sunt disponibile pe site-ul internet al DG Comerț.

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante