Termen din glosar:

Acordurile de parteneriat economic

Acorduri comerciale și de dezvoltare între UE și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), menite să faciliteze integrarea acestora în economia mondială prin liberalizarea treptată a comerțului și îmbunătățirea cooperării în domeniul comerțului. Acestea sunt stabilite în cadrul Acordului de parteneriat ACP-UE (cunoscut drept Acordul de la Cotonou) care reglementează relațiile dintre UE și țările ACP.

În cadrul APE, piețele UE sunt deschise imediat și complet, în timp ce ACP au la dispoziție 15 ani pentru a permite importurilor UE (cu protecție pentru importuri sensibile) și chiar până la 25 ani în cazuri excepționale.

Conținut conex:

Acordurile de parteneriat economic (APE)

APE — Africa Centrală

APE — Africa de Est și de Sud

APE — Comunitatea Est-Africană

APE SADC: Comunitatea de dezvoltare a Africii de Sud

APE — Africa de Vest

Acordul de parteneriat economic UE-CARIFORUM

Acordul interimar de parteneriat între statele membre ale UE și statele din Pacific

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante