Glosārija termins:

Ekonomikas partnerības nolīgumi

Tirdzniecības un attīstības nolīgumi starp ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm, kuru mērķis ir veicināt ĀKK valstu integrāciju pasaules ekonomikā, pakāpeniski liberalizējot tirdzniecību un uzlabojot sadarbību tirdzniecības jomā. Tās ir noteiktas ES un ĀKK partnerattiecību nolīgumā (zināms kā Kotonū nolīgums), kas reglamentē attiecības starp ES un ĀKK valstīm.

Saskaņā ar EPN ES tirgi tiek nekavējoties un pilnībā atvērti, savukārt ĀKK valstīm ir 15 gadi, lai atvērtu ES importu (ar aizsardzību paaugstināta riska importam), bet izņēmuma gadījumos pat 25 gadi.

Saistītais saturs:

Ekonomiskās partnerības nolīgumi (EPN)

EPN – Centrālāfrika

EPN – Austrumāfrika un Dienvidāfrika

EPN – Austrumāfrikas Kopiena

EPN DAK: Dienvidāfrikas attīstības kopiena

EPN – Rietumāfrika

ES un CARIFORUM ekonomisko partnerattiecību nolīgums

ES un Klusā okeāna valstu pagaidu partnerattiecību nolīgums

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites