Όρος στο γλωσσάριο:

Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης

Εμπορικές και αναπτυξιακές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) — που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την ένταξη των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία μέσω της σταδιακής απελευθέρωσης του εμπορίου και της βελτίωσης της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου. Καθορίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (γνωστή ως συμφωνία του Κοτονού) που διέπει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ.

Στο πλαίσιο των ΣΟΕΣ, οι αγορές της ΕΕ είναι αμέσως και πλήρως ανοικτές, ενώ οι ΟΧΠ έχουν 15 χρόνια για να ανοίξουν στις εισαγωγές της ΕΕ (με προστασία για τις ευαίσθητες εισαγωγές) και έως και 25 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σχετικό περιεχόμενο:

Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)

EPA — Κεντρική Αφρική

EPA — Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική

EPA — Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής

ΣΟΕΣ SADC: Κοινότητα Ανάπτυξης Νοτίου Αφρικής

EPA — Δυτική Αφρική

Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-CARIFORUM

Ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των κρατών του Ειρηνικού

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις