Žodynėlio terminas:

Ekonominės partnerystės susitarimų

ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių prekybos ir vystymosi susitarimai, kuriais siekiama palengvinti AKR šalių integraciją į pasaulio ekonomiką laipsniškai liberalizuojant prekybą ir gerinant su prekyba susijusį bendradarbiavimą. Jos nustatytos pagal ES ir AKR partnerystės susitarimą (vadinamąjį Kotonu susitarimą), kuriuo reglamentuojami ES ir AKR šalių santykiai.

Pagal EPS ES rinkos yra nedelsiant ir visiškai atvertos, o AKR šalims suteiktas 15 metų laikotarpis ES importui (su apsauga nuo jautrių importuojamų produktų), o išskirtiniais atvejais – net iki 25 metų.

Susijęs turinys:

Ekonominės partnerystės susitarimai (EPS)

EPS su Centrine Afrika

EPS. Rytų ir Pietų Afrika

EPS – Rytų Afrikos bendrija

EPS PAVB: Pietų Afrikos vystymosi bendrija

EPS – Vakarų Afrika

ES ir CARIFORUM ekonominės partnerystės susitarimas

ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis partnerystės susitarimas

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos