Pojem v slovníku:

Dohody o hospodárskom partnerstve

Obchodné a rozvojové dohody medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými (AKT) krajinami, ktorých cieľom je uľahčiť integráciu AKT do svetového hospodárstva prostredníctvom postupnej liberalizácie obchodu a zlepšením spolupráce v oblasti obchodu. Sú stanovené v rámci dohody o partnerstve AKT – EÚ (známej ako dohoda z Cotonou), ktorou sa riadia vzťahy medzi EÚ a krajinami AKT.

V rámci dohôd o hospodárskom partnerstve sú trhy EÚ okamžite a úplne otvorené, zatiaľ čo ACP má 15 rokov na otvorenie sa pre dovoz do EÚ (s ochranou citlivého tovaru) a vo výnimočných prípadoch až na 25 rokov.

Súvisiaci obsah:

Dohody o hospodárskom partnerstve

EPA – stredná Afrika

EPA – východná a južná Afrika

EPA – Východoafrické spoločenstvo

EPA SADC: Juhoafrické rozvojové spoločenstvo

EPA – západná Afrika

Dohoda o hospodárskom partnerstve EÚ – CARIFORUM

Dočasná dohoda o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi EÚ

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy