Téarma gluaise:

Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch

Socruithe trádála agus forbartha idir an tAontas Eorpach agus tíortha san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) — a ceapadh chun comhtháthú na gComh-thíortha ACC sa gheilleagar domhanda a éascú trí léirscaoileadh trádála de réir a chéile agus trí chomhar feabhsaithe a bhaineann le trádáil. Tá siad leagtha síos i gcreat Chomhaontú Comhpháirtíochta AE-ACC (ar a dtugtar Comhaontú Cotonou) a rialaíonn an caidreamh idir AE agus tíortha ACC.

Faoi na EPAnna, tá margaí an AE oscailte láithreach agus ina n-iomláine, agus tá 15 bliana ag na CPCanna chun allmhairí AE a oscailt (agus cosaint ar allmhairí íogaire acu) agus suas le 25 bliana i gcásanna eisceachtúla fiú.

Ábhar gaolmhar:

Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPAnna)

EPA — an Afraic Láir

EPA — Oirthear agus Deisceart na hAfraice

EPA — Comhphobal Oirthear na hAfraice

EPA SADC: Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice

EPA — An Afraic Thiar

An Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus CARIFORUM

Comhaontú Comhpháirtíochta Eatramhach idir an AE agus Stáit an Aigéin Chiúin

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa