Term i ordlistan:

Ekonomiska partnerskapsavtal

Handels- och utvecklingsavtal mellan EU och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna), som ska underlätta integrationen i världsekonomin genom en gradvis liberalisering av handeln och ett förbättrat handelsrelaterat samarbete. De fastställs inom ramen för AVS-EU-partnerskapsavtalet (det så kallade Cotonouavtalet) som styr förbindelserna mellan EU och AVS-länderna.

Enligt avtalen om ekonomiskt partnerskap är EU:s marknader omedelbart och helt öppna, medan AVS-länderna har 15 år på sig att öppna sig för import från EU (med skydd för känslig import) och i undantagsfall upp till 25 år.

Relaterat innehåll:

Ekonomiska partnerskapsavtal (EPA)

EPA – Centralafrika

EPA – östra och södra Afrika

EPA – Östafrikanska gemenskapen

SADC-STATEN: Södra Afrikas utvecklingsgemenskap

EPA – Västafrika

Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Cariforum

Interimsavtalet om partnerskap mellan EU och Stillahavsstaterna

Dela sidan:

Genvägar