Termin ze słowniczka:

Umowy o partnerstwie gospodarczym

Uzgodnienia dotyczące handlu i rozwoju między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) – mające na celu ułatwienie integracji krajów AKP z gospodarką światową poprzez stopniową liberalizację handlu i poprawę współpracy związanej z handlem. Są one ustalane w ramach umowy o partnerstwie AKP-UE (znanej jako umowa z Kotonu), która reguluje stosunki między UE a państwami AKP.

W ramach umów o partnerstwie gospodarczym rynki UE są natychmiast i w pełni otwarte, podczas gdy kraje AKP mają 15 lat na otwarcie dla przywozu do UE (z ochroną na przywóz towarów wrażliwych), a nawet do 25 lat w wyjątkowych przypadkach.

Powiązane treści:

Umowy o partnerstwie gospodarczym

EPA – Afryka Środkowa

EPA – Afryka Wschodnia i Południowa

EPA – Wspólnota Wschodnioafrykańska

UMOWA O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKĄ WSPÓLNOTĄ ROZWOJU (SADC) Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju

EPA – Afryka Zachodnia

Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-CARIFORUM

Umowa przejściowa o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku

Udostępnij tę stronę: