Речник на термините:

Споразумения за икономическо партньорство

Договорености за търговия и развитие между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), чиято цел е да улесни интегрирането на държавите от АКТБ в световната икономика чрез постепенно либерализиране на търговията и подобрено сътрудничество, свързано с търговията. Те се определят в рамките на Споразумението за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (известно като Споразумение от Котону), което урежда отношенията между ЕС и държавите от АКТБ.

В рамките на СИП пазарите на ЕС са отворени незабавно и изцяло, а в изключителни случаи — 15 години, за да могат да бъдат внасяни от ЕС (със защита на вноса с чувствителен внос) и дори до 25 години.

Свързано съдържание:

Споразумения за икономическо партньорство (СИП)

СИП — Централна Африка

СИП — Източна и Южна Африка

EPA — Източноафриканска общност

СИП ЮАОР: Южноафриканска общност за развитие

СИП — Западна Африка

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и КАРИФОРУМ

Временно споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки