EPS PAVB – Pietų Afrikos vystymosi bendrija

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimu (EPS) sudaromos palankesnės sąlygos abiejų regionų gyventojams ir įmonėms investuoti ir prekiauti vieni su kitais, taip pat skatinamas Pietų Afrikos vystymasis. Sužinokite, kaip ES ekonominės partnerystės susitarimas su penkiomis PAVB valstybėmis gali būti naudingas jūsų prekybai.

Glaustai apie susitarimą

ES ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos (PAVB) ekonominės partnerystės susitarimo (EPS) valstybės, kurias sudaro Botsvana, Lesotas, Mozambikas, Namibija, Pietų Afrika ir Esvatinis (anksčiau Svazilandas), 2016 m. birželio 10 d. pasirašė PAVB EPS susitarimą. EPS laikinai įsigaliojo 2016 m. spalio 10 d., Mozambikui jį laikinai taikant nuo 2018 m. vasario 4 d.

PAVB EPS yra į vystymąsi orientuotas prekybos susitarimas, kuriuo PAVB EPS grupės partneriams suteikiama asimetriška prieiga. Jos gali apsaugoti jautrius produktus nuo visiško liberalizavimo ir taikyti apsaugos priemones, kai importas iš ES auga pernelyg greitai. Skyriuje dėl bendradarbiavimo nustatytos su prekyba susijusios sritys, kurioms gali būti skiriamas finansavimas. Į susitarimą taip pat įtrauktas skyrius dėl tvaraus vystymosi, kuris apima socialinius ir aplinkos klausimus.

Kalbant apie prekybą prekėmis, naujos galimybės patekti į rinką apima geresnes prekybos sąlygas, daugiausia žemės ūkio ir žuvininkystės srityse, įskaitant vyną, cukrų, žuvininkystės produktus, gėles ir konservuotus vaisius. Savo ruožtu ES į Pietų Afrikos muitų sąjungą (produktai, įskaitant kviečius, miežius, sūrį, mėsos produktus ir sviestą) įgis reikšmingų naujų galimybių patekti į rinką.

Lengvatomis besinaudojančios šalys

 • Botsvana
 • Lesotas
 • Mozambikas
 • Namibija
 • Pietų Afrika
 • Esvatinis (Svazilandas)

Kitos šešios Pietų Afrikos vystymosi bendrijos regiono narės – Kongo Demokratinė Respublika, Madagaskaras, Malavis, Mauricijus, Zambija ir Zimbabvė – dalyvauja EPS arba derasi su ES kaip kitų regioninių grupių, t. y. Centrinės Afrikos arba Rytų ir Pietų Afrikos, dalis.

PAVB šalims palankios asimetriškos nuostatos

EPS numatytos asimetrinės PAVB EPS šalims palankios nuostatos, pvz., jautrių produktų neįtraukimas į liberalizavimą, lanksčios kilmės taisyklės, taip pat specialios apsaugos priemonės ir priemonės, skirtos žemės ūkiui, maisto produktams ir besikuriančioms pramonės šakoms.

 • PAVB EPS šalys gali taikyti penkias dvišales apsaugos priemones ir padidinti importo muitus, jei importas iš ES padidėtų tiek daug ar taip greitai, kad galėtų sutrikdyti vidaus gamybą.
 • jei ES taikytų apsaugos priemonę pagal PPO taisykles, ES savo PAVB EPS partnerėms siūlo 5 metų išimtį, pagal kurią PAVB EPS šalys galėtų tęsti eksportą.

Tarifai

 • ES leidžia 100 proc. be muitų ir kvotų įvežti produktus iš Botsvanos, Lesoto, Mozambiko, Namibijos ir Svazilando. Galimybė patekti į ES rinką yra nuolatinė, visapusiška ir nemokama visiems produktams. ES panaikina muitus 98,7 proc. importo iš Pietų Afrikos pagal specialias kvotas.
 • Pietų Afrikos muitų sąjungai priklausančios šalys (Botsvana, Lesotas, Namibija, Pietų Afrika ir Esvatinis) panaikina muitus maždaug 86 proc. importo iš ES. Mozambikas panaikina muitus 74 proc. importo iš ES
 • visi muitai nurodyti ES ir PAVB EPS I, II ir III prieduose.

 

Pasinaudokite „Mano prekybos asistento“ paieškos parinktimi, kad rastumėte tikslią informaciją apie muitus ir tarifus, taikomus jūsų konkrečiam produktui, atsižvelgiant į jo kilmės ir paskirties šalį. Jei kyla abejonių, kreipkitės į savo muitinę

Kilmės taisyklės

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turi atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Patikrinkite „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonę (ROSA)“ svetainėje „ Mano prekybos asistentas“, kad įvertintumėte, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinotumėte, kaip parengti teisingus dokumentus.

Bendra informacija apie kilmės taisykles ir kilmės procedūras pateikiama šiame skirsnyje.

Kilmė – prekių, kuriomis prekiaujama, ekonominė pilietybė. Jei šia tema esate naujas, galite rasti pagrindinių sąvokų įvadą prekių skyriuje.

Kilmės taisyklės

 

Kad jūsų produktui būtų taikomas lengvatinis režimas, jis turi atitikti susitarime nustatytas kilmės taisykles. Apsilankykite „ Mano prekybos asistento “ interaktyvioje „Kilmės taisyklių įsivertinimo priemonėje (ROSA)“ ir įvertinkite, ar jūsų produktas atitinka kilmės taisykles, ir sužinokite, kaip parengti teisingus dokumentus.

Toliau pateikiama bendra informacija apie kilmės taisykles.

Kur rasti kilmės taisykles?

Kilmės taisyklės nustatytos ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimo I protokole „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų “ (OL L 250, 2016 9 16, p. 1924). Taip pat žr. PAVB ir ES EPS 1 protokolo taikymo vadovą.

Ar mano produktas yra ES, ar PAVB EPS valstybės kilmės?

Kad jūsų produktui būtų taikomas mažesnis arba nulinis lengvatinis tarifas pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą, produktas turi būti ES arba PAVB EPS valstybės kilmės.

Produktas laikomas ES arba PAVB EPS valstybės kilmės produktu, jei jis yra:

Gaminys taip pat turi atitikti visus kitus taikomus šio skirsnio reikalavimus (pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą, nekeitimo taisyklę). Be to, esama tam tikrų papildomų lankstumo priemonių, kurios padės jums laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių (pvz., leistinų nuokrypių arba kumuliacijos).

 

Konkretiems produktams taikomų ES prekybos susitarimų taisyklių pavyzdžiai

 • Pridėtinės vertės taisyklė – visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti tam tikros procentinės produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) dalies
 • Tarifinio klasifikavimo pakeitimas – vykstant gamybos procesui pasikeičia kilmės statuso neturinčių medžiagų ir galutinio produkto tarifinis klasifikavimas, pavyzdžiui, popieriaus (Suderintos sistemos 48 skirsnis) gamyba iš kilmės statuso neturinčios plaušienos (Suderintos sistemos 47 skirsnis)
 • Specifinės operacijos. Reikalingas specialus gamybos procesas, pvz., verpalų pluoštų verpimas, tokios taisyklės daugiausia taikomos tekstilės ir drabužių bei chemijos sektoriuose.
 • Šias skirtingas taisykles galima derinti su alternatyviu būdu arba kartu su kitomis skirtingomis taisyklėmis.

Patarimai, kaip jums padėti laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių

Susitarime numatytas papildomas lankstumas, padedantis laikytis konkretiems produktams taikomų taisyklių, pvz., leistinų nuokrypių arba kumuliacijos.

Leistinas nuokrypis
 • ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarime pagal leistino nuokrypio taisyklę gamintojui leidžiama naudoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios paprastai draudžiamos pagal konkrečiam produktui taikomą taisyklę, iki 15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).
 • šis leistinas nuokrypis negali būti naudojamas siekiant viršyti didžiausią kilmės statuso neturinčių medžiagų ribą, išreikštą verte, nurodyta konkretiems produktams taikomose taisyklėse.
 • konkretūs leistini nuokrypiai taikomi tekstilės gaminiams ir drabužiams, priskiriamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniams, nurodytiems 1 priedo „Įvadinės pastabos“ 5–6 pastabose
Kumuliacija

ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarime numatyta:

 • dvišalė kumuliacija, pagal kurią PAVB EPS valstybės kilmės medžiagos gali būti laikomos ES (ir atvirkščiai) kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos produkto gamyboje.
 • vertinant, ar atitinkate konkretiems produktams taikomos taisyklės reikalavimus, PAVB EPS valstybėje (ir atvirkščiai) turi būti atsižvelgiama įvisišką kumuliaciją, kuri suteikia galimybę ES apdoroti ar perdirbti kilmės statuso neturinčias medžiagas.
 • įstrižinė kumuliacija, pagal kurią i) bet kurios PAVB EPS valstybės, kitos Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno EPS valstybės arba ES užjūrio šalies ar teritorijos kilmės medžiagos ir ii) tose šalyse atlikta operacija ar perdirbimas gali būti laikomi atitinkamai PAVB EPS valstybės arba ES kilmės medžiagomis, kai jos naudojamos gaminant produktą, jei tenkinamos tam tikros sąlygos, įskaitant abiejų šalių, iš kurių kilmės šalis yra bendra, sudarytus administracinio bendradarbiavimo susitarimus. Ši kumuliacija netaikoma i) Ramiojo vandenyno kilmės SS 1604–1605 pozicijoms ir ii) Pietų Afrikos kilmės medžiagoms, kurių negalima importuoti į ES netaikant muitų ir kvotų.   
  • 2018 m. lapkričio 12 d. Europos Komisija paskelbė Pietų Afrikos kilmės medžiagų, kurių negalima importuoti į ES netaikant muitų ir kvotų, sąrašą.
  • Nuo 2018 m. spalio 1 d. ES eksportuotojai šią įstrižinę kumuliaciją gali taikyti kitoms AKR EPS valstybėms ir ES užjūrio šalims ir teritorijoms (OL C 407. 2018 11 12, p. 8).
  • PAVB EPS valstybės nepranešė ES, kad jos yra sudariusios administracinio bendradarbiavimo susitarimus, todėl dar negali taikyti šios kumuliacijos.
 • medžiagų, kurioms ES taikomasdidžiausio palankumo režimobemuitis režimas,kumuliacija, pagal kurią eksportuotojai PAVB EPS valstybėje gali skaičiuoti kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurioms importuojant į ES būtų taikomas bemuitis ir kvotinis režimas pagal ES didžiausio palankumo režimą, tarsi jie būtų tos PAVB EPS valstybės kilmės, kai jos yra tos PAVB EPS valstybės kilmės, kai jos yra toje šalyje pagaminto produkto sudėtyje, su sąlyga, kad šiai medžiagai iš kilmės šalies netaikomi jokie antidempingo ar vengimo muitai
 • kitų šalių, kurioms taikomas lengvatinis bemuitis ir bekvotis įvežimas į ES, kilmės medžiagųkumuliacija, pagal kurią į ES leidžiama įvežti į ES šalių, kurioms netaikomas muitas ir kvotos, kilmės medžiagas, kurios laikomos PAVB EPS valstybės kilmės medžiagomis, jei jos naudojamos gaminant produktą, jei laikomasi tam tikrų sąlygų. Ši kumuliacija šiuo metu netaikoma.
Leidžiančios nukrypti nuostatos

PAVB EPS valstybės prašymu tam tikromis sąlygomis galėtų būti leista taikyti specialią nukrypti leidžiančią nuostatą, kad konkretiems konkrečių šalių kilmės produktams būtų galima taikyti švelnesnes kilmės taisykles. Šiuo metu netaikomos jokios konkrečios nukrypti leidžiančios nuostatos.

Kiti reikalavimai

Produktas taip pat turi atitikti visus kitus taikytinus Protokolo reikalavimus, pavyzdžiui, nepakankamą apdorojimą ar perdirbimą arba tiesioginio vežimo taisyklę:

Vežimas per trečiąją šalį: tiesioginio vežimo taisyklė

Pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą kilmės statusą turintys produktai turi būti vežami iš ES į PAVB EPS valstybę (ir atvirkščiai) be tolesnio perdirbimo trečiojoje šalyje.

Kai kurios operacijos gali būti atliekamos trečiojoje šalyje, jei produktai lieka muitinės prižiūrimi, pavyzdžiui,

 • ženklų, etikečių, plombų ar bet kokių dokumentų pridėjimas arba tvirtinimas, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi konkrečių importuojančios šalies vidaus reikalavimų
 • produktų išsaugojimas gerose sąlygose
 • saugojimas
 • siuntų padalijimas

Kilus abejonių, muitinė gali prašyti deklaranto bet kokiomis priemonėmis pateikti atitikties įrodymus, įskaitant sutartinius transporto dokumentus, pavyzdžiui, konosamentus, arba faktinius ar konkrečius įrodymus, pagrįstus pakuočių ženklinimu ar numeracija, arba bet kokius įrodymus, susijusius su pačiomis prekėmis.

Sąlyginis apmokestinimas muitais

Pagal ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimą leidžiama grąžinti muitus, anksčiau sumokėtus už kilmės statuso neturinčias medžiagas, naudojamas produktui, eksportuojamam pagal lengvatinį tarifą, gaminti.

Kilmės procedūros

Prekių kilmės procedūros, susijusios su prašymu taikyti lengvatinį tarifą ir muitinės atliekamu tikrinimu, nustatytos IV antraštinėje dalyje dėl kilmės įrodymo ir V antraštinėje dalyje dėl administracinio bendradarbiavimo tvarkos.

Kaip prašyti lengvatinio tarifo?

Kad galėtumėte pasinaudoti lengvatiniu režimu, turite pateikti kilmės įrodymą

 • jums reikės:
 • kilmės įrodymas galioja 10 mėnesių nuo išdavimo dienos.
 • kilmės įrodymo nereikalaujama, kai:
  • bendra produktų vertė mažose pakuotėse neviršija 500 EUR, arba
  • 1 200 EUR produktams, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis
EUR.1 judėjimo sertifikatas
 • EUR.1 sertifikato pavyzdys yra įtrauktas į III priedą ir jame pateikiami jo pildymo nurodymai.
 • EUR.1 judėjimo sertifikatus išduoda eksportuojančios šalies muitinė
 • sertifikato prašantis eksportuotojas turėtų būti pasirengęs pateikti atitinkamų produktų kilmės statusą įrodančius dokumentus.
Kilmės deklaracija (eksportuotojo savideklaracija)

Eksportuotojai gali patys deklaruoti, kad jų produkto kilmės šalis yra ES arba PAVB EPS valstybė, pateikdami kilmės deklaraciją. Jį gali atlikti:

 • patvirtintas eksportuotojas arba
 • bet kuris eksportuotojas, jei bendra siuntos vertė neviršija 6 000 EUR

 

Patvirtinti eksportuotojai

Eksportuojančios šalies muitinė gali leisti bet kuriam eksportuotojui, dažnai siunčiančiam produktus pagal šį Susitarimą, surašyti kilmės deklaracijas nepriklausomai nuo atitinkamų produktų vertės.

Tokio leidimo prašantis eksportuotojas turi pateikti muitinei visas garantijas, būtinas produktų kilmės statusui ir atitikčiai kitiems šio protokolo reikalavimams patikrinti.

Jei piktnaudžiaujama, muitinė gali panaikinti patvirtinto eksportuotojo statusą.

 

Kas turėtų būti kilmės deklaracijoje?

 • kad surašytų kilmės deklaraciją, eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente turėtų įrašyti, antspauduoti arba atspausdinti šią deklaraciją (atitinkama kalba): „Produktų, kuriems taikomas šis dokumentas, eksportuotojas (muitinės leidimas Nr.... ) deklaruoja, kad, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, šie produktai yra... preferencinės kilmės.“
 • kilmės deklaracijos tekstas pateikiamas bet kuria oficialiąja ES kalba ir pateikiamas IV priede. Pasitarkite su savo muitine dėl bet kokių papildomų reikalavimų, kurių ji gali turėti.
 • kilmės deklaraciją turite pasirašyti ranka. Jei esate patvirtintas eksportuotojas, šis reikalavimas netaikomas, jei savo muitinei pateikiate raštišką įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už bet kokią deklaraciją, kurioje nurodoma jūsų tapatybė.

Pateikimas

 • eksportuotojas gali pateikti kilmės deklaraciją, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti, jei kilmės deklaracija importuojančioje šalyje pateikiama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importo.
 • pildydami kilmės deklaraciją turėtumėte būti pasirengę pateikti dokumentus, įrodančius jūsų produktų kilmės statusą.

Kilmės tikrinimas

Muitinė gali patikrinti, ar importuojamas produktas iš tiesų turi kilmės statusą arba atitinka kitus kilmės reikalavimus. ES ir PAVB ekonominės partnerystės susitarimas grindžiamas šiais principais:

 • patikrinimas grindžiamas importuojančios Šalies ir eksportuojančios Šalies muitinių administraciniu bendradarbiavimu.
 • produktų kilmės patikrinimus atlieka vietos muitinė – importuojančios Šalies apsilankymai eksportuotojo patalpose neleidžiami.

Eksportuojančios Šalies valdžios institucijos nustato kilmę ir praneša rezultatus importuojančios Šalies valdžios institucijoms.

Gaminiams taikomi reikalavimai

Techninės taisyklės ir reikalavimai

 • sužinokite apie techninius reikalavimus, taisykles ir procedūras, kuriuos turi atitikti prekės, kad būtų importuojamos į Europos Sąjungą
 • konkrečių taisyklių ir nuostatų, taikomų jūsų produktui ir jo kilmės šaliai, paieška duomenų bazėje „Mano prekybos asistentas“

Sveikatos ir saugos reikalavimai

Muitinio įforminimo dokumentai ir procedūros

Aprašymą, kaip įrodyti savo produktų kilmę, kad būtų galima prašyti taikyti lengvatinius tarifus, ir taisykles, susijusias su muitinės atliekamu kilmės patikrinimu, rasite skirsnyje apie kilmės taisykles.

Sužinokite apie kitus muitinio įforminimo dokumentus ir procedūras, kurių reikia norint importuoti į Europos Sąjungą.

Informacijos apie importo ir eksporto muitinės procedūras apskritai ieškokite Mokesčių ir muitų sąjungos GD interneto svetainėje.

Intelektinė nuosavybė ir geografinės nuorodos

Į EPS įtrauktas ES ir Pietų Afrikos dvišalis protokolas dėl geografinių nuorodų apsaugos ir prekybos vynais bei spiritiniais gėrimais.

 • ES saugo daugiau kaip 100 Pietų Afrikos pavadinimų, pvz., Rooibos, garsios infuzijos iš Pietų Afrikos ir daugelio vynų pavadinimų, pvz., „Stellenbosch“ ir „Paarl“.
 • Pietų Afrika saugo daugiau kaip 250 ES pavadinimų, suskirstytų į maisto produktų, vynų ir spiritinių gėrimų kategorijas

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, gamintojas kitoje šalyje nei Pietų Afrika negali prekiauti arbatos, perdirbtos iš savo teritorijos augalo simboliškai svarbiu pavadinimu „Rooibos“. Tas pats pasakytina apie tradicinius ES produktų pavadinimus.

Prekyba paslaugomis

Viešieji pirkimai

Investicijos

Kitos sritys

Konkurencija

 • ES sustabdė eksporto subsidijas visiems į PAVB EPS šalis eksportuojamiems produktams
 • ES iki minimumo sumažino gamybą ir prekybą iškraipančių priemonių poveikį
 • jei dėl importo iš Europos antplūdžio kyla grėsmė vietos pramonei, EPS leidžia imtis priemonių pramonės sektoriams ir naujai sukurtai pramonei apsaugoti.

Ginčų sprendimas

Pagal PAVB EPS ginčai sprendžiami konsultuojantis arba tarpininkaujant ir galiausiai arbitražo būdu. Pasibaigus arbitražo procesui, šalis atsakovė imasi visų būtinų priemonių sprendimui įvykdyti. Reikalavimų nesilaikymo atveju kita šalis turi teisę į kompensaciją arba jai leidžiama imtis visų reikiamų priemonių, pavyzdžiui, padidinti muitus.

Tvarus vystymasis

PAVB EPS aiškiai grindžiamas Kotonu susitarime išdėstytais esminiais ir esminiais elementais, t. y. žmogaus teisėmis, demokratijos principais, teisine valstybe ir geru valdymu. Taigi susitarime yra keletas griežčiausių ES susitarimų nuostatų dėl teisių ir darnaus vystymosi.

 • „nevykdymo sąlyga“ reiškia, kad „tinkamų priemonių“ (nustatytų Kotonu susitarime) galima imtis, jei kuri nors šalis nevykdo savo įsipareigojimų, susijusių su esminiais elementais. Tai gali apimti prekybos lengvatų sustabdymą.
 • Jungtinėms EPS institucijoms pavesta stebėti ir vertinti EPS įgyvendinimo poveikį darniam šalių vystymuisi. Laikantis Kotonu susitarimo, pilietinei visuomenei ir parlamento nariams tenka aiškus vaidmuo.

Regioninė integracija

PAVB EPS yra susijęs tiek su PAVB EPS šalių tarpusavio prekyba, tiek su prekyba su ES.

 • PAVB EPS kilmės taisyklėmis remiamas naujų vertės grandinių kūrimas regione. Susumavimo nuostatos leidžia ES pasienyje taikyti nuolaidas už vaisius, išaugintus vienoje regiono šalyje, o vėliau konservuotus ir konservuotus kitoje. Tokios lanksčios kilmės taisyklės naudingos žemės ūkio maisto produktų, žuvininkystės ir pramonės sektorių įmonėms.
 • PAVB EPS suderinami Pietų Afrikos muitų sąjungos tarifai, taikomi ES kilmės importui, ir taip gerinamas muitų sąjungos veikimas. Tokiu būdu PAVB EPS stiprina regioninę integraciją.
 • kiekviena PAVB EPS valstybė sutiko, kad bet koks pranašumas, kurį ji suteikė ES, bus taikomas ir kitoms PAVB EPS valstybėms.

Pajėgumų didinimas ir techninė pagalba

ES teikia techninę pagalbą prekybai. Tai padeda šalims pritaikyti savo muitinės procedūras ir mažinti dokumentų tvarkymą. Jums tai reiškia, kad su muitine susiję klausimai yra mažiau sunkūs.

Naudingos nuorodos ir dokumentai

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos