ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ — Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-ΚΑΜΑ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να τονώνουν την ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική. Μάθετε πώς η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με πέντε κράτη της ΚΑΜΑ μπορεί να ωφελήσει τις εμπορικές σας συναλλαγές.

Η συμφωνία με μια ματιά

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης(ΣΟΕΣ) ΕΕ-Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC ) που περιλαμβάνει τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και το Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη) υπέγραψε τη συμφωνία ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ στις 10 Ιουνίου 2016. Η ΣΟΕΣ τέθηκε προσωρινά σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2016, με τη Μοζαμβίκη να την εφαρμόζει προσωρινά από τις 4 Φεβρουαρίου 2018.

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ είναι εμπορική συμφωνία με επίκεντρο την ανάπτυξη, η οποία παρέχει ασύμμετρη πρόσβαση στους εταίρους της ομάδας ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ. Μπορούν να προστατεύσουν τα ευαίσθητα προϊόντα από την πλήρη ελευθέρωση και να εφαρμόσουν διασφαλίσεις όταν οι εισαγωγές από την ΕΕ αυξάνονται πολύ γρήγορα. Ένα κεφάλαιο για τη συνεργασία προσδιορίζει τους τομείς που σχετίζονται με το εμπόριο και μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο καλύπτει κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Όσον αφορά το εμπόριο αγαθών, η νέα πρόσβαση στην αγορά περιλαμβάνει καλύτερους όρους εμπορίου κυρίως στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας, μεταξύ άλλων για τον οίνο, τη ζάχαρη, τα αλιευτικά προϊόντα, τα άνθη και τα κονσερβοποιημένα φρούτα. Από την πλευρά της, η ΕΕ θα αποκτήσει ουσιαστική νέα πρόσβαση στην αγορά στην Τελωνειακή Ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής (τα προϊόντα περιλαμβάνουν το σιτάρι, το κριθάρι, το τυρί, τα προϊόντα κρέατος και το βούτυρο).

Επωφελούμενες χώρες

 • Μποτσουάνα
 • Λεσόθο
 • Μοζαμβίκη
 • Ναμίμπια
 • Νότια Αφρική
 • Eswatini (Σουαζιλάνδη)

Τα υπόλοιπα έξι μέλη της περιοχής της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής — η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, ο Μαυρίκιος, η Ζάμπια και η Ζιμπάμπουε — συμμετέχουν ή διαπραγματεύονται ΣΟΕΣ με την ΕΕ στο πλαίσιο άλλων περιφερειακών ομάδων, συγκεκριμένα της Κεντρικής Αφρικής ή της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΚΑΜΑ

Η ΣΟΕΣ προβλέπει ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όπως ο αποκλεισμός ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, ευέλικτοι κανόνες καταγωγής, επιπλέον των ειδικών διασφαλίσεων και μέτρων για τη γεωργία, τα τρόφιμα και τις νεοσύστατες βιομηχανίες.

 • Οι χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ μπορούν να ενεργοποιήσουν πέντε διμερείς διασφαλίσεις και να αυξήσουν τους εισαγωγικούς δασμούς σε περίπτωση που οι εισαγωγές από την ΕΕ αυξηθούν τόσο ή τόσο γρήγορα που απειλούν να διαταράξουν την εγχώρια παραγωγή
 • σε περίπτωση που η ΕΕ εφαρμόσει διασφάλιση σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η ΕΕ προσφέρει στους εταίρους της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ ανανεώσιμη πενταετή εξαίρεση από την εφαρμογή της, επιτρέποντας στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους

Τιμολόγια

 • η ΕΕ χορηγεί 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από τη Μποτσουάνα, το Λεσόθο, τη Μοζαμβίκη, τη Ναμίμπια και τη Σουαζιλάνδη. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα. Η ΕΕ καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς για το 98,7 % των εισαγωγών που προέρχονται από τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο ειδικών ποσοτικών ποσοστώσεων.
 • οι χώρες που συμμετέχουν στην Τελωνειακή Ένωση της Μεσημβρινής Αφρικής (Μποτσουάνα, Λεσόθο, Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Εσουατίνι) καταργούν τους τελωνειακούς δασμούς για το 86 % περίπου των εισαγωγών από την ΕΕ. Η Μοζαμβίκη καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς στο 74 % των εισαγωγών από την ΕΕ
 • όλοι οι δασμοί παρατίθενται στα παραρτήματα I, II και III της ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ

 

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το «Εργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA)» στον εμπορικό μου βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής διατίθενται στην παρούσα ενότητα.

Η καταγωγή είναι η «οικονομική ιθαγένεια» των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου. Αν είστε καινούργιος για το θέμα, μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες στην ενότητα για τα εμπορεύματα.

Κανόνες καταγωγής

 

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες καταγωγής είναι διαθέσιμες παρακάτω.

Πού μπορώ να βρω τους κανόνες καταγωγής;

Οι κανόνες καταγωγής καθορίζονται στο πρωτόκολλο I σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας (ΕΕ L 250 της 16.9.2016, σ. 1924) της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ. Συμβουλευθείτε επίσης τον οδηγό για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1 της ΣΟΕΣ ΚΑΜΑ-ΕΕ.

Το προϊόν μου προέρχεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ;

Για να είναι το προϊόν σας επιλέξιμο για τον χαμηλότερο ή μηδενικό προτιμησιακό δασμό βάσει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, ένα προϊόν πρέπει να είναι καταγωγής ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ.

Ένα προϊόν θεωρείται καταγωγής ΕΕ ή κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν είναι

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο (π.χ. ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση, κανόνας της μη τροποποίησης). Υπάρχουν επίσης ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες ευελιξίας που θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν (π.χ. ανοχή ή σώρευση).

 

Παραδείγματα ειδικών ανά προϊόν κανόνων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

 • Ο κανόνας της προστιθέμενης αξίας — η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • Αλλαγή δασμολογικής κατάταξης — η διαδικασία παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της δασμολογικής κατάταξης μεταξύ των μη καταγόμενων υλών και του τελικού προϊόντος, για παράδειγμα, της παραγωγής χαρτιού (εναρμονισμένο σύστημα κεφάλαιο 48) από μη καταγόμενο πολτό (εναρμονισμένο σύστημα κεφάλαιο 47)
 • Ειδικές εργασίες — απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής, π.χ. νηματοποίηση ινών για νήματα, τέτοιοι κανόνες χρησιμοποιούνται κυρίως στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καθώς και στον τομέα των χημικών προϊόντων.
 • Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών κανόνων είναι δυνατός με την εναλλακτική ή συνδυασμένη τήρηση των διαφόρων κανόνων.

Συμβουλές για τη συμμόρφωσή σας με τους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν

Η συμφωνία παρέχει πρόσθετη ευελιξία που σας βοηθά να συμμορφωθείτε με ειδικούς κανόνες ανά προϊόν, όπως η ανοχή ή η σώρευση.

Ανοχή
 • στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, ο κανόνας ανοχής επιτρέπει στον παραγωγό να χρησιμοποιεί μη καταγόμενες ύλες που κανονικά απαγορεύονται από τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν σε ποσοστό έως 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
 • αυτό το όριο ανοχής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου μέγιστων μη καταγόμενων υλών εκφρασμένων σε αξία που αναφέρεται στους ειδικούς κανόνες ανά προϊόν
 • ισχύουν ειδικά όρια ανοχής για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα που κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, τα οποία περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 έως 6 του παραρτήματος 1 «Εισαγωγικές σημειώσεις»
Σώρευση

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ προβλέπει

 • διμερής σώρευση, η οποία επιτρέπει οι ύλες καταγωγής κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να θεωρούνται καταγόμενες στην ΕΕ (και αντιστρόφως) όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος.
 • πλήρης σώρευση, η οποία επιτρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επεξεργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται σε μη καταγόμενες ύλες στην ΕΕ σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (και αντιστρόφως) κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον συμμορφώνεστε με τον ειδικό κανόνα ανά προϊόν.
 • διαγώνια σώρευση, η οποία επιτρέπει i) οι ύλες καταγωγής οποιουδήποτε κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, άλλου κράτους ΣΟΕΣ της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή υπερπόντιας χώρας ή εδάφους της ΕΕ και ii) η εργασία ή η μεταποίηση που διενεργείται στις χώρες αυτές να θεωρούνται, αντίστοιχα, καταγόμενες ή πραγματοποιηθείσες σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ή την ΕΕ όταν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών από τις οποίες σωρεύεται η καταγωγή. Η σώρευση αυτή δεν εφαρμόζεται i) στις ύλες των κλάσεων ΕΣ 1604 έως 1605 καταγωγής Ειρηνικού και ii) στις ύλες καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις.   
  • Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον κατάλογο των υλών καταγωγής Νότιας Αφρικής που δεν μπορούν να εισαχθούν στην ΕΕ χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις
  • Από την 1η Οκτωβρίου 2018, οι εξαγωγείς της ΕΕ μπορούν να εφαρμόζουν αυτή τη διαγώνια σώρευση με άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΑΚΕ και με τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη της ΕΕ (ΕΕ C 407. 12.11.2018, σ. 8).
  • Τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ δεν έχουν κοινοποιήσει στην ΕΕ ότι έχουν συνάψει ακόμη συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν ακόμη να εφαρμόσουν αυτή τη σώρευση.
 • σώρευση όσον αφορά τις ύλες που υπόκεινται σε δασμολογική ατέλειαΜΕΚστην ΕΕ, η οποία επιτρέπει στους εξαγωγείς κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ να προσμετρούν τις μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ, θα τυγχάνουν δασμολογικής και χωρίς ποσοστώσεις μεταχείρισης βάσει των πλέον ευνοημένων από την ΕΕ δασμών, σαν να είναι καταγωγής του εν λόγω κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται σε αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εφαρμόζονται δασμοί αντιντάμπινγκ ή δασμοί κατά της καταστρατήγησης για την εν λόγω ύλη από τη χώρα καταγωγής
 • σώρευση όσον αφορά ύλες καταγωγής άλλων χωρών που επωφελούνται από προτιμησιακή πρόσβαση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις στην ΕΕ, η οποία επιτρέπει στις ύλες καταγωγής χωρών που επωφελούνται από αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση στην ΕΕ για τις ύλες αυτές να θεωρούνται καταγόμενες από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, εάν χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτή η σώρευση δεν εφαρμόζεται επί του παρόντος.
Παρεκκλίσεις

Κατόπιν αιτήματος κράτους ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, θα μπορούσε να χορηγηθεί ειδική παρέκκλιση, υπό ειδικές προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή πιο χαλαρών κανόνων καταγωγής για συγκεκριμένα προϊόντα καταγωγής συγκεκριμένων χωρών. Επί του παρόντος, δεν ισχύουν ειδικές παρεκκλίσεις.

Άλλες απαιτήσεις

Το προϊόν πρέπει επίσης να πληροί όλες τις άλλες εφαρμοστέες απαιτήσεις που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, όπως η ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση ή ο κανόνας της απευθείας μεταφοράς:

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας: κανόνας απευθείας μεταφοράς

Στη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ, τα προϊόντα καταγωγής πρέπει να μεταφέρονται από την ΕΕ σε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ (και αντιστρόφως) χωρίς περαιτέρω μεταποίηση σε τρίτη χώρα.

Ορισμένες εργασίες μπορούν να διεξαχθούν σε τρίτη χώρα εάν τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση, όπως:

 • προσθήκη ή τοποθέτηση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή οποιασδήποτε τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδικές εγχώριες απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής
 • διατήρηση των προϊόντων σε καλή κατάσταση
 • αποθήκευση
 • διαχωρισμός των φορτίων

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον διασαφιστή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, τα οποία μπορούν να παρασχεθούν με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών εγγράφων μεταφοράς, όπως φορτωτικές, ή πραγματικά ή συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθμηση των δεμάτων ή κάθε αποδεικτικό στοιχείο που σχετίζεται με τα ίδια τα εμπορεύματα.

Επιστροφή δασμών

Η επιστροφή δασμών που έχουν καταβληθεί προηγουμένως για μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που εξάγεται βάσει προτιμησιακού δασμού επιτρέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ.

Διαδικασίες καταγωγής

Οι διαδικασίες καταγωγής που σχετίζονται με την υποβολή αίτησης για προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς και τον έλεγχο από τις τελωνειακές αρχές καθορίζονται στον τίτλο IV σχετικά με την απόδειξη της καταγωγής και στον τίτλο V σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διοικητική συνεργασία.

Πώς μπορείτε να αξιώσετε προτιμησιακό τιμολόγιο;

Για να επωφεληθείτε από προτιμησιακή μεταχείριση, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό καταγωγής

 • θα χρειαστείτε είτε
 • το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης
 • δεν απαιτείται αποδεικτικό καταγωγής όταν
  • η συνολική αξία των προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 500 EUR στην περίπτωση μικροδεμάτων, ή
  • 1 200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1
 • υπόδειγμα πιστοποιητικού EUR.1 περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ και παρέχει οδηγίες για τη συμπλήρωσή του.
 • Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
 • ο εξαγωγέας που ζητεί το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων.
Δήλωση τόπου καταγωγής (υπεύθυνη δήλωση του εξαγωγέα)

Οι εξαγωγείς μπορούν να δηλώνουν οι ίδιοι ότι το προϊόν τους προέρχεται από την ΕΕ ή από κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, υποβάλλοντας δήλωση καταγωγής. Μπορεί να γίνει από

 • εγκεκριμένος εξαγωγέας, ή
 • από οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR

 

Εγκεκριμένοι εξαγωγείς

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της παρούσας συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις καταγωγής ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων.

Ο εξαγωγέας που ζητεί τέτοια άδεια πρέπει να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σε περίπτωση κατάχρησης.

 

Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση τόπου καταγωγής;

 • για τη σύνταξη δήλωσης τόπου καταγωγής, ο εξαγωγέας πρέπει να συμπληρώνει, να σφραγίζει ή να εκτυπώνει την ακόλουθη δήλωση (στην κατάλληλη γλώσσα) στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο: «Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (τελωνειακή άδεια αριθ.... ) δηλώνει ότι, εκτός εάν αναφέρεται σαφώς διαφορετικά, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής.»
 • το κείμενο της δήλωσης τόπου καταγωγής μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV. Ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας για τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις.
 • πρέπει να υπογράψετε ιδιοχείρως τη δήλωση καταγωγής σας. Εάν είστε εγκεκριμένος εξαγωγέας, απαλλάσσεστε από την απαίτηση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνετε στις τελωνειακές αρχές της χώρας σας γραπτή δέσμευση ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για κάθε διασάφηση που σας ταυτοποιεί.

Υποβολή

 • δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά
 • κατά τη συμπλήρωση δήλωσης καταγωγής, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας

Επαλήθευση της καταγωγής

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ελέγχουν κατά πόσον ένα εισαγόμενο προϊόν είναι πράγματι καταγόμενο ή πληροί άλλες απαιτήσεις καταγωγής. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΚΑΜΑ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές

 • η επαλήθευση βασίζεται στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής και εξαγωγής
 • οι έλεγχοι σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων διενεργούνται από τα τοπικά τελωνεία — δεν επιτρέπονται επισκέψεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής στον εξαγωγέα

Οι αρχές του εξάγοντος μέρους καθορίζουν την καταγωγή και ενημερώνουν για τα αποτελέσματα τις αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • αναζήτηση των ειδικών κανόνων και κανονισμών που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Για περιγραφή του τρόπου απόδειξης της καταγωγής των προϊόντων σας για να ζητήσετε προτιμησιακούς δασμούς και των κανόνων σχετικά με τον έλεγχο της καταγωγής από τις τελωνειακές αρχές, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τους κανόνες καταγωγής ανωτέρω.

Μάθετε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εν γένει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει διμερές πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και το εμπόριο οίνων και οινοπνευματωδών ποτών.

 • η ΕΕ προστατεύει περισσότερες από 100 νοτιοαφρικανικές ονομασίες, όπως το Rooibos, τη διάσημη έγχυση από τη Νότια Αφρική και πολυάριθμες ονομασίες οίνων όπως το Stellenbosch και το Paarl
 • Νότια Αφρική, προστατεύει περισσότερες από 250 ονομασίες της ΕΕ που κατανέμονται στις κατηγορίες τροφίμων, οίνων και οινοπνευματωδών ποτών

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας παραγωγός σε χώρα άλλη από τη Νότια Αφρική δεν μπορεί να διαθέσει στην αγορά ένα τσάι που έχει υποστεί επεξεργασία από μονάδα της δικής του επικράτειας με την συμβολικά σημαντική ονομασία Rooibos. Το ίδιο ισχύει και για τις παραδοσιακές ονομασίες προϊόντων της ΕΕ.

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλες περιοχές

Ανταγωνισμός

 • η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται στις χώρες ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ
 • η ΕΕ ελαχιστοποίησε τα μέτρα με στρεβλωτικές επιπτώσεις στην παραγωγή και το εμπόριο
 • εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, οι ΣΟΕΣ επιτρέπουν την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας

Επίλυση διαφορών

Στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ, οι διαφορές επιλύονται μέσω διαβούλευσης ή διαμεσολάβησης και, εν τέλει, μέσω διαιτησίας. Μετά από διαδικασία διαιτησίας, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το άλλο μέρος έχει δικαίωμα αποζημίωσης ή επιτρέπεται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, όπως η αύξηση των δασμών.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία περιέχει κάποια από τις ισχυρότερες εκφράσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που προβλέπονται στις συμφωνίες της ΕΕ.

 • η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής των ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, η κοινωνία των πολιτών και οι βουλευτές διαδραματίζουν σαφή ρόλο.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Η ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ αφορά τόσο το εμπόριο μεταξύ των χωρών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ όσο και το εμπόριο με την ΕΕ.

 • οι κανόνες καταγωγής της ΣΟΕΣ με την ΚΑΜΑ στηρίζουν την ανάπτυξη νέων αλυσίδων αξίας στην περιοχή. Οι διατάξεις περί σώρευσης επιτρέπουν την εφαρμογή εκπτωτικών δασμών στα σύνορα της ΕΕ για τα φρούτα που συγκομίζονται σε μια χώρα της περιοχής και, στη συνέχεια, διατηρούνται και κονσερβοποιούνται σε άλλη χώρα. Αυτό το είδος ευέλικτων κανόνων καταγωγής ωφελεί τις επιχειρήσεις στους τομείς των γεωργικών ειδών διατροφής, της αλιείας και της βιομηχανίας.
 • η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ εναρμονίζει τους δασμούς της τελωνειακής ένωσης της Μεσημβρινής Αφρικής που επιβάλλονται στις εισαγωγές καταγωγής ΕΕ και, κατά συνέπεια, βελτιώνει τη λειτουργία της τελωνειακής ένωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ ενισχύει την περιφερειακή ολοκλήρωση.
 • κάθε κράτος ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ έχει συμφωνήσει ότι κάθε πλεονέκτημα που έχει χορηγήσει στην ΕΕ επεκτείνεται και στα άλλα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ

Ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει τεχνική βοήθεια για το εμπόριο. Αυτό βοηθά τις χώρες να προσαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες τους και να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Κατά την άποψή σας, αυτό σημαίνει λιγότερη δυσκολία όταν συναλλάσσεστε με τα τελωνεία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις