ΣΟΕΣ — Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των δύο περιφερειών να επενδύουν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους, καθώς και να προωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ανατολική και Μεσημβρινή Αφρική. Μάθετε πώς οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) της ΕΕ με 5 αφρικανικά κράτη μπορούν να ωφελήσουν τις εμπορικές σας συναλλαγές.

Με μια ματιά

Η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (iEPA ΕΕ-ΑΜΑ) υπεγράφη από τον Μαυρίκιο, τις Σεϋχέλλες, τη Ζιμπάμπουε και τη Μαδαγασκάρη τον Αύγουστο του 2009 και εφαρμόστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2012. Τον Ιανουάριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στη συμφωνία αυτή. Οι Κομόρες υπέγραψαν τη συμφωνία τον Ιούλιο του 2017 και άρχισαν να την εφαρμόζουν τον Φεβρουάριο του 2019.

Η ΕΣΟΕΣ ΕΕ-ΕΟΔ περιλαμβάνει:

 • την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοστώσεων της ΕΕ για τις εισαγωγές από τα κράτη της ΑΜΑ·
 • το σταδιακό άνοιγμα των αγορών της ΑΜΑ στις εξαγωγές της ΕΕ·
 • λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κανόνες καταγωγής, την αλιεία και την εμπορική άμυνα·
 • συνεργασία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, καθώς και πρότυπα για την υγεία των ζώων και των φυτών·
 • κανόνες για την αναπτυξιακή συνεργασία·
 • μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.

Οι πέντε χώρες που εφαρμόζουν ήδη τη συμφωνία έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να προχωρήσουν πέρα από το εμπόριο αγαθών, προς μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία. Στις 2 Οκτωβρίου 2019 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ΣΟΕΣ ώστε να συμπεριληφθούν οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, οι επενδύσεις, η βιώσιμη ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός. Επιπλέον, τα μέρη συμφώνησαν σε δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων καταγωγής για την εν λόγω ΣΟΕΣ.

Επωφελούμενες χώρες

 • Κομόρες
 • Μαδαγασκάρη
 • Μαυρίκιος
 • Σεϋχέλλες
 • Ζιμπάμπουε
 • Η συμφωνία παραμένει ανοικτή σε άλλες χώρες της περιοχής.

Ασύμμετρες διατάξεις υπέρ των χωρών της ΑΜΑ

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ προβλέπει διατάξεις για ασυμμετρίες υπέρ των χωρών της ΑΜΑ, όπως ο αποκλεισμός των ευαίσθητων προϊόντων από την ελευθέρωση, οι μακρές περίοδοι ελευθέρωσης, οι ευέλικτοι κανόνες καταγωγής και οι ειδικές διασφαλίσεις και μέτρα για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία της νεοσύστατης βιομηχανίας.

 • Ενώ οι αγορές της ΕΕ άνοιξαν αμέσως και πλήρως, τα κράτη της ΑΜΑ ανοίγουν τις αγορές τους εν μέρει στις εισαγωγές από την ΕΕ, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διαφορές στα επίπεδα ανάπτυξης.

Τιμολόγια

Η ΕΕ παρέχει 100 % αδασμολόγητη και χωρίς ποσοστώσεις πρόσβαση σε όλες τις εισαγωγές που προέρχονται από χώρες της ΑΜΑ. Η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι μόνιμη, πλήρης και ελεύθερη για όλα τα προϊόντα.

Οι χώρες της ΑΜΑ καταργούν σταδιακά τους δασμούς εν μέρει, σύμφωνα με τους επιμέρους πίνακες που επισυνάπτονται στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ, ως εξής:

 • Η Μαδαγασκάρη ελευθερώνει το 81 % των εισαγωγών της ΕΕ·
 • Μαυρίκιος 96 %·
 • Σεϋχέλλες 98 %·
 • Ζιμπάμπουε 80 %.

Τα ευαίσθητα προϊόντα μπορούν να εξαιρεθούν πλήρως από την ελευθέρωση. Οι κύριες εξαιρέσεις από την ελευθέρωση περιλαμβάνουν:

 • Μαδαγασκάρη: κρέας, γάλα και τυρί, αλιεία, λαχανικά, δημητριακά, έλαια και λίπη, παρασκευάσματα διατροφής, ζάχαρη, κακάο, ποτά, καπνός, χημικά προϊόντα, πλαστικά και χαρτιά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, μεταλλικά είδη, έπιπλα·
 • Μαυρίκιος: ζώντα ζώα και κρέας, βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, λίπη, βρώσιμα παρασκευάσματα και ποτά, χημικές ουσίες, πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από καουτσούκ από δέρμα και γουνοδέρματα, σίδηρο και χάλυβα και ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά·
 • Σεϋχέλλες: κρέας, αλιεία, ποτά, καπνός, δερμάτινα είδη, υαλουργικά και κεραμικά προϊόντα και οχήματα·
 • Ζιμπάμπουε: προϊόντα ζωικής προέλευσης, δημητριακά, ποτά χαρτί, πλαστικά και καουτσούκ, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης, υποδήματα, γυαλί και κεραμικά, ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα και οχήματα.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή αναζήτησης του βοηθού εμπορίου μου για να βρείτε τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς και τους δασμούς για το συγκεκριμένο προϊόν σας, λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα καταγωγής και προορισμού του. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Κανόνες καταγωγής

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προτιμησιακής μεταχείρισης, το προϊόν σας θα πρέπει να πληροί τους κανόνες καταγωγής βάσει της συμφωνίας. Ελέγξτε το διαδραστικόεργαλείο αυτοαξιολόγησης των κανόνων καταγωγής (ROSA) στο δικό μου εμπορικό βοηθό για να αξιολογήσετε κατά πόσον το προϊόν σας πληροί τους κανόνες καταγωγής και να μάθετε πώς να προετοιμάσετε τα σωστά έγγραφα.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα ΠΡΟΪΟΝ

Τεχνικοί κανόνες και απαιτήσεις

 • Μάθετε για τις τεχνικές απαιτήσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που πρέπει να πληρούν τα εμπορεύματα προκειμένου να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αναζητήστε τους ειδικούς κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν σας και τη χώρα καταγωγής σας στη βάση δεδομένων My Trade Assistant.

Απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ΥΦΠ

Έγγραφα και διαδικασίες εκτελωνισμού

Αποδεικτικά καταγωγής

Για να γίνετε εγκεκριμένος εξαγωγέας, πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε στις τελωνειακές αρχές σας τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις επιβάλλουν.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλέσουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα σας σε περίπτωση κατάχρησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, επικοινωνήστε με τις τελωνειακές αρχές της χώρας σας.

Για να είναι επιλέξιμα για προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές, τα προϊόντα καταγωγής χωρών της ΑΜΑ πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταγωγής. Το πιστοποιητικό καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει για 10 μήνες. Αυτό μπορεί να είναι:

 1. πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 — που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Ο εξαγωγέας (ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος) που υποβάλλει αίτηση για πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, εφόσον του ζητηθεί, έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου για τους κανόνες καταγωγής.
 2. δήλωση τιμολογίου — που εκδίδεται από οποιονδήποτε εξαγωγέα, για αποστολές αξίας ίσης ή κατώτερης των 6 000 EUR, ή από εγκεκριμένους εξαγωγείς, για αποστολές οποιασδήποτε αξίας. Κατά τη συμπλήρωση δήλωσης τιμολογίου, θα πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλετε έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων σας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής.

Άλλα έγγραφα

Μάθετε για άλλα έγγραφα εκτελωνισμού και διαδικασίες που απαιτούνται για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πνευματική ιδιοκτησία και γεωγραφικές ενδείξεις

Συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών

Δημόσιες συμβάσεις

Επενδύσεις

Άλλα (ανταγωνισμός, ΟΑΠ)

Ανταγωνισμός

 • Από το 2014, η ΕΕ σταμάτησε τις εξαγωγικές επιδοτήσεις για όλα τα προϊόντα που εξάγονται σε χώρες ΣΟΕΣ.
 • Η ΕΕ ελαχιστοποίησε τα μέτρα που στρεβλώνουν την παραγωγή και το εμπόριο
 • Εάν η τοπική βιομηχανία απειλείται λόγω της εκτίναξης των εισαγωγών από την Ευρώπη, η ΣΟΕΣ επιτρέπει την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία των βιομηχανικών τομέων και της νεοσύστατης βιομηχανίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ βασίζεται ρητά στα «ουσιώδη και θεμελιώδη» στοιχεία που ορίζονται στησυμφωνία του Κοτονού, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση.

 • Η «ρήτρα μη εκτέλεσης» σημαίνει ότι «κατάλληλα μέτρα» (όπως ορίζονται στη συμφωνία του Κοτονού) μπορούν να ληφθούν εάν ένα μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ουσιώδη στοιχεία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναστολή των εμπορικών οφελών.
 • Τα κοινά θεσμικά όργανα ΣΟΕΣ είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής της ΣΟΕΣ στη βιώσιμη ανάπτυξη των μερών. Σύμφωνα με τη συμφωνία του Κοτονού, η κοινωνία των πολιτών και οι βουλευτές διαδραματίζουν σαφή ρόλο.

Περιφερειακή ολοκλήρωση

Η ΣΟΕΣ ενισχύει την ετοιμότητα των χωρών της ΑΜΑ για την υλοποίηση της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA) στο πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης, αποτελώντας έτσι δομικό στοιχείο για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

Αναπτυξιακή συνεργασία, ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια

 • Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει στήριξη, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τα υφιστάμενα μέσα, κυρίως τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάπτυξη και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μέσω της βοήθειας για το εμπόριο.
 • Κατόπιν αιτήματος των πέντε χωρών της ΑΜΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμφωνήσει να παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια για τη δημιουργία ενός συντονιστικού μηχανισμού ΣΟΕΣ. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη των πέντε χωρών της ΑΜΑ, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στη διαπραγματευτική διαδικασία. Ο μηχανισμός συντονισμού έχει ήδη συμβάλει, από την πλευρά της ΑΜΑ, στην προετοιμασία της φάσης διερεύνησης των επικείμενων διαπραγματεύσεων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έγγραφα

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις